I dette emne beskrives to typer tastaturgenveje: genveje til hovedvinduet og genveje til det aktive vindue.

Tastaturgenveje i MMC-hovedvinduet

I følgende tabel vises en oversigt over tastaturgenveje til menukommandoer, som gælder for hele snap-in-konsollen eller for hovedvinduet i en snap-in-konsol.

Handling Resultat

CTRL+O

Åbner en gemt snap-in-konsol.

CTRL+N

Åbner en ny snap-in-konsol.

CTRL+S

Gemmer den åbne snap-in-konsol.

CTRL+M

Åbner dialogboksen Tilføj eller fjern snap-ins.

CTRL+W

Åbner et nyt vindue.

F5

Opdaterer indholdet af alle snap-in-konsolvinduer.

ALT+MELLEMRUM

Viser vinduesmenuen i MMC.

ALT+F4

Lukker snap-in-konsollen.

ALT+A

Viser menuen Handling.

ALT+V

Viser menuen Vis.

ALT+F

Viser menuen Filer.

ALT+O

Viser menuen Favoritter.

ALT+W

Viser menuen Vindue.

ALT+H

Viser menuen Hjælp.

Bemærk!

Tastaturgenvejen CTRL+W er tilgængelig for konsoller, der åbnes i forfatter- eller brugertilstand med fuld adgang. De øvrige genveje med CTRL+ er kun tilgængelige for konsoller, der åbnes i forfattertilstand.

Tastaturgenveje i det aktive vindue i MMC

I følgende tabel vises en oversigt over tastaturgenveje til menukommandoer, som gælder for det aktive vindue i en snap-in-konsol eller dens indhold.

Handling Resultat

CTRL+P

Udskriver den aktuelle side eller den aktive rude, hvis snap-in'en implementerer udskrivningsfunktionen.

ALT+MINUSTEGN

Viser vinduesmenuen for det aktive vindue i snap-in-konsollen.

SKIFT+F10

Viser genvejsmenuen Handling for det markerede element.

F1

Åbner emnet i Hjælp til det markerede element, hvis det findes.

F5

Opdaterer indholdet af alle snap-in-konsolvinduer.

CTRL+F10

Maksimerer det aktive vindue i snap-in-konsollen.

CTRL+F5

Gendanner det aktive vindue i snap-in-konsollen.

ALT+ENTER

Viser dialogboksen med egenskaber for det markerede element, hvis den findes.

F2

Omdøber det markerede element.

CTRL+F4

Lukker det aktive vindue i snap-in-konsollen. Hvis en snap-in-konsol kun har ét vindue, lukker dette snap-in-konsollen.

Se også