Parametr Podrobnosti

Protokol připojení

Tato oblast definuje, jak bude konzola komunikovat s clusterem služby AD RMS.

Schéma identifikátoru URI

Číslo portu

Pokud jste povolili protokol SSL, vyberte v poli Schéma identifikátoru URI hodnotu HTTPS.

Jestliže jste Internetovou informační službu nakonfigurovali s jiným portem než 80 (pro protokol HTTP) nebo 443 (pro protokol HTTPS), zadejte číslo portu do pole Číslo portu.

Připojit

Tato oblast označuje, zda se připojujete k clusteru služby AD RMS v místním počítači nebo v jiném počítači v síti, případně v jiném clusteru služby AD RMS. Pokud se připojujete k jinému počítači, zadejte úplný název domény nebo adresu IP do pole Vzdálený počítač.

Připojit jako

Pokud aktuálně přihlášený uživatelský účet nemá požadované oprávnění k úpravě nastavení v clusteru, můžete zadat jiné uživatelské jméno a heslo.

Obsah