Parametr Szczegóły

Protokół połączenia

Ten obszar służy do definiowania sposobu komunikowania się konsoli z klastrem aplikacji Usługi AD RMS.

Schemat URI

Numer portu

Jeśli został włączony protokół SSL, w polu Schemat URI należy wybrać opcję HTTPS.

Jeśli Internetowe usługi informacyjne skonfigurowano za pomocą innego numeru portu niż port 80 (w przypadku http) lub port 443 (w przypadku https), w polu Numer portu należy określić numer portu.

Połącz z

Ten obszar służy do określania, czy użytkownik łączy się z klastrem aplikacji Usługi AD RMS na komputerze lokalnym, na innym komputerze w sieci, czy z innym klastrem aplikacji Usługi AD RMS. Jeśli użytkownik łączy się z innym komputerem, w polu Komputer zdalny należy wpisać w pełni kwalifikowaną nazwę domeny lub adres IP.

Połącz jako

Jeśli obecnie zalogowane konto użytkownika nie ma wymaganych uprawnień do modyfikowania ustawień w klastrze, można określić inną nazwę użytkownika i inne hasło.

Spis treści