Ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest, gdy Usługi AD RMS są instalowane za pomocą certyfikatu SSL używanego do komunikacji w sieci Web. Jest zalecany certyfikat określony jako zaufany przez urząd certyfikacji.

Zdecydowawszy się na używanie certyfikatu SSL w instalacji aplikacji Usługi AD RMS, można dodać ten certyfikat podczas instalacji aplikacji Usługi AD RMS lub zaimportować go po zakończeniu instalacji. Aby zaimportować certyfikat po zainstalowaniu aplikacji Usługi AD RMS, należy wykonać poniższe kroki:

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy albo do grupy równoważnej.

Aby zaimportować certyfikat SSL za pomocą Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS)
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

  2. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, upewnij się, że wyświetlana akcja jest tą, która została wywołana, a następnie kliknij przycisk Tak.

  3. Kliknij komputer lokalny, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Certyfikaty serwera.

  4. W okienku Akcje kliknij pozycję Importuj.

  5. W polu Plik certyfikatu (pfx) wpisz ścieżkę do certyfikatu SSL.

  6. W polu Hasło wpisz hasło użyte do utworzenia tego certyfikatu, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodatkowe informacje

Spis treści