Tento postup popisuje, jak vytvořit a povolit zprávu systému nebo přihlašovací zprávu pro server služby Brána VP.

Tento postup mohou provádět pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními na serveru služby Brána VP, který chcete konfigurovat. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Konfigurace zasílání zpráv ve službě Brána vzdálené plochy
 1. Na serveru služby Brána VP spusťte Správce brány vzdálené plochy. Chcete-li otevřít Správce brány vzdálené plochy, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Vzdálená plocha a potom klikněte na položku Správce brány vzdálené plochy.

 2. Ve stromu konzoly nástroje Správce brány vzdálené plochy klikněte pravým tlačítkem myši na místní server služby Brána VP a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti serveru služby Brána VP nastavte na kartě Zasílání zpráv tuto funkci následujícím způsobem.

  • Nastavení zprávy systému:

   1. Zaškrtněte políčko Povolit zprávu systému.

   2. V poli pod zaškrtávacím políčkem Povolit zprávu systému zadejte zprávu týkající se správy, která se má zobrazit uživatelům.

   3. Vyberte pro danou zprávu datum a čas pomocí seznamů Počáteční datum a Koncové datum.

   4. Chcete-li si zprávu před povolením prohlédnout, klikněte na tlačítko Náhled. Zkontrolujte zprávu a klikněte na tlačítko OK.

  • Nastavení přihlašovací zprávy:

   1. Chcete-li, aby se uživatelům zobrazovala přihlašovací zpráva, je nejprve potřeba vytvořit příslušný text a uložit jej v samostatném textovém souboru.

   2. Zaškrtněte políčko Povolit přihlašovací zprávu.

   3. Pod zaškrtávacím políčkem Povolit přihlašovací zprávu klikněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor, jehož obsah se má zobrazovat uživatelům, a klikněte na možnost Otevřít.

   4. Chcete-li si zprávu před povolením prohlédnout, klikněte na tlačítko Náhled. Zkontrolujte zprávu a klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li připojení omezit na klienta Připojení ke vzdálené ploše verze 7.0, zaškrtněte políčko Povolit pouze připojení klientů služby Vzdálená plocha, kteří podporují zasílání zpráv služby Brána VP.

 5. Klikněte na tlačítko OK.


Obsah