Konfigurace klientů systému UNIX pro použití Serveru pro službu NIS jako hlavního serveru

U každého klienta systému UNIX, u kterého chcete použít Server pro službu NIS jako hlavní server, postupujte podle následujících pokynů:

Konfigurace klientů systému UNIX pro použití Serveru pro službu NIS jako hlavního serveru
 1. Pokud se změnil název domény, zadejte do příkazového řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER.

  domainName newdomain

 2. Zastavte nástroj ypbind zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku a stisknutím klávesy ENTER.

  kill –9 ypbind pid

 3. Znovu spusťte nástroj ypbind zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku a stisknutím klávesy ENTER.

  Ypbind

  Poznámka

  Podřízené servery služby NIS (Network Information Service) vyžadují, aby se název hlavního serveru služby NIS v místním souboru /etc/hosts přesně shodoval s názvem hlavního serveru v mapách služby NIS, včetně velkých a malých písmen v těchto názvech. Zkontrolujte, že se velká a malá písmena v názvu hostitele v souboru /etc/hosts přesně shodují s názvem hlavního serveru, který se zobrazí na Serveru pro službu NIS. Server pro službu NIS obvykle zobrazí celý název hostitelského počítače velkými písmeny.

Další odkazy


Obsah