Nastavení výchozího šifrovacího klíče

Důležité informace

Toto nastavení ovlivňuje výchozí šifrovací klíč u hostitelů UNIX při jejich přidání do procesu synchronizace a také port používaný pro synchronizaci ze systému UNIX do systému Windows. Změníte-li toto nastavení, je třeba zadáním stejného šifrovacího klíče upravit soubor /etc/sso.conf v hostitelích UNIX, kteří jsou konfigurováni na synchronizaci hesel ze systému UNIX do systému Windows s počítačem, na kterém provádíte tento postup.

Nastavení výchozího šifrovacího klíče
 1. Otevřete konzolu pro správu služby Správa identit pro systém UNIX tak, že kliknete na tlačítko Start, přejdete na příkaz Nástroje pro správu a potom kliknete na položku Správa identit pro systém UNIX.

  Tuto konzolu můžete rovněž otevřít z nástroje Správce serveru rozbalením položky Role a potom Active Directory Domain Services v podokně hierarchie a následným výběrem položky Správa identit pro systém UNIX.

 2. V případě potřeby se připojte k počítači, který chcete spravovat, provedením postupu uvedeného v tématu Připojení k jinému počítači, který chcete spravovat.

 3. V podokně hierarchie klikněte na položku Synchronizace hesel a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Synchronizace hesel a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

  • V podokně Akce klikněte na možnost Vlastnosti.

  • V nabídce Akce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V oblasti Šifrovací a dešifrovací klíč na kartě Obecné zadejte požadovaný klíč nebo kliknutím na položku Vygenerovat klíč nechejte nový klíč vygenerovat funkci Synchronizace hesel.

  Pro maximální zabezpečení byste měli používat klíč obsahující nejvyšší možný počet znaků, tzn. 21.

 5. Uložte změny kliknutím na tlačítko Použít.

Poznámka

Chcete-li tuto úlohu provést v prostředí příkazového řádku, vyhledejte informace v tématu psadmin.

Další informace o nastavení šifrovacího klíče hesla naleznete v tématu Šifrování hesel.