Varsayılan şifreleme anahtarını ayarlama

Önemli

Bu ayar, UNIX ana bilgisayarların eşitleme için eklendiğinde kullanılan varsayılan şifreleme anahtarını ve UNIX'ten Windows'a eşitlemede kullanılan bağlantı noktasını etkiler. Bu ayarı değiştirirseniz, bu yordamı tamamladığınız bilgisayarla UNIX'ten Windows'a parola eşitlemek üzere yapılandırılan UNIX ana bilgisayarlarında, aynı şifreleme anahtarını belirtmek üzere /etc/sso.conf dosyasını düzenlemeniz gerekir.

Varsayılan şifreleme anahtarını ayarlamak için
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve ardından Microsoft UNIX için Kimlik Yönetimi'ni tıklatarak UNIX için Kimlik Yönetimi yönetim konsolunu açın.

  UNIX için Kimlik Yönetimi yönetim konsolunu ayrıca Sunucu Yöneticisi içinden, hiyerarşi bölmesinde Roller'i ve ardından Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ni genişletip Microsoft UNIX için Kimlik Yönetimi'ni seçerek de başlatabilirsiniz.

 2. Gerekirse, yönetmek istediğiniz bilgisayara Yönetmek istediğiniz başka bilgisayara bağlanma bölümündeki yordamı kullanarak bağlanın.

 3. Hiyerarşi bölmesince Parola Eşitleme'yi tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birin yapın:

  • Parola Eşitleme’yi sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i seçin.

  • Eylemler bölmesinde Özellikler'i tıklatın

  • Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

 4. Genel sekmesinin Şifreleme ve şifre çözme anahtarı alanında, kullanmak istediğiniz anahtarı girin veya Parola Eşitleme'nin sizin yerinize yeni bir anahtar oluşturması için Anahtar üret'i tıklatın.

  En yüksek güvenlik için, uzunluk üst sınırı olan 21 karakterlik bir anahtar kullanmalısınız.

 5. Ayarlarınızı kaydetmek için, Uygula'yı tıklatın.

Not

Bu görevi komut satırı ortamında gerçekleştirmek için, bkz. psadmin.

Parola şifreleme anahtarının ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için, bkz Parola Şifreleme.