Kansion tai tiedoston jakaminen luo Windowsin palomuurin poikkeuksen tiedostojen ja tulostimien jakamista varten. Poikkeus avaa seuraavassa taulukossa luetellut portit.

Yhteys Portit

TCP

139, 445

UDP

137, 138

Oletusarvoisesti käyttö sallitaan kaikista verkon tietokoneista, Internetissä olevat tietokoneet mukaan lukien. Ellet estä näihin portteihin tulevia yhteyksiä palomuurilaitteen, palomuuripalvelimen tai muun Internet-yhteyttä jakavan laitteen avulla, tietokone on alttiina Internetistä tuleville hyökkäyksille aina, kun Internet-yhteys on aktiivinen.

Saat lisätietoja Windowsin palomuurista valitsemalla Käynnistä ja Ohje ja tuki sekä etsimällä avainsanaa palomuuri.