Om en mapp eller fil delas skapas ett undantag i Windows-brandväggen för Fil- och skrivardelning. Undantaget innebär att portarna i följande tabell öppnas.

Anslutning Portar

TCP

139, 445

UDP

137, 138

Standardomfånget är att alla datorer i nätverket ges åtkomst, inklusive datorer på Internet. Om du inte blockerar inkommande anslutningar på dessa portar med en maskinvarubrandvägg, en brandväggsserver eller någon annan internetdelningsenhet är datorn sårbar för angrepp från Internet så länge internetanslutningen är aktiv.

Mer information om Windows-brandväggen får du om du klickar på Start, väljer Hjälp och support och söker efter nyckelordet Brandvägg.