Du kan hantera filresurser på en dator centralt med hjälp av MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) Delade mappar. Med Delade mappar kan du skapa filresurser och ange behörigheter samt visa och hantera öppna filer och användare som är anslutna till filresurser på datorn.