Du kan sluta dela en mapp eller enhet genom att använda MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) Delade mappar eller i Kommandotolken.

Viktigt!

Användare som är anslutna till en delad mapp kopplas från när du slutar dela den. Användarna kan förlora data om du utan förvarning slutar att dela en mapp som innehåller en öppen, delad fil. Meddela om möjligt användarna innan du slutar att dela en mapp.

Sluta dela en mapp eller enhet

Sluta dela en mapp i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Resurser.

 4. Högerklicka på den delade mappen i informationsfönstret och välj Sluta dela.

  Om du vill sluta dela flera filer håller du CTRL-tangenten nedtryckt medan du klickar på filnamnen, högerklickar på en av de delade filerna och väljer Sluta dela. De markerade filerna går då inte längre att komma åt från nätverket.

Sluta dela en mapp från Kommandotolken
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv:

  net share <sharename> /delete.

  Om du exempelvis vill sluta dela en mapp som heter minresurs ska du skriva

  net share myshare /delete

Värde Beskrivning

Net share

Skapar, tar bort eller visar delade mappar.

<sharename>

Nätverksnamnet på den delade mappen.

/delete

Slutar dela mappen.

OBS

Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: net help share

Ytterligare referenser