Paylaşılan Klasörler Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini kullanarak veya bir komut istemi kullanarak bir klasörün veya sürücünün paylaşımını durdurabilirsiniz.

Önemli

Paylaşımı durdurduğunuzda, paylaşılan bir klasöre bağlı olan kullanıcıların bağlantısı kesilir. Herhangi bir uyarı yapmadan açık bir paylaşılan dosya içeren bir klasörün paylaşımını durdurursanız, kullanıcılar veri kaybedebilir. Mümkün olduğunda, klasör paylaşımını durdurmadan önce kullanıcılara bunu bildirin.

Klasör veya sürücü paylaşımını durdurma

Windows arabirimi kullanarak bir klasörün paylaşımını durdurmak için:
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Konsol ağacında Sistem Araçları'nı, sonra Paylaşılan Klasörler'i tıklatın ve ardından Paylaşımlar'ı tıklatın.

 4. Ayrıntılar bölmesinde, paylaşılan bir klasörü sağ tıklatın ve ardından Paylaşımı Durdur'u tıklatın.

  Birden çok dosyanın paylaşımını durdurmak için, CTRL tuşuna basarak dosya adlarını tıklatın, seçili dosyalardan herhangi birini sağ tıklatın ve ardından Paylaşımı Durdur'u tıklatın. Bu işlem, seçili dosyalara olan paylaşılan ağ erişimini kaldırır.

Komut satırı kullanarak bir klasörün paylaşımını durdurmak için
 1. Yükseltilmiş bir Komut İstemi penceresi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Aşağıdakini yazın:

  net share <sharename> /delete.

  Örneğin, paylaşımım adlı bir klasörün paylaşımını durdurmak için, aşağıdakini yazın:

  net share myshare /delete

Değer Açıklama

Net share

Paylaşılan klasörleri oluşturur, siler veya görüntüler.

<sharename>

Paylaşılan klasörün ağ adıdır.

/delete

Klasörün paylaşımını durdurur.

Not

Bu komutun sözdizimini tam olarak görüntülemek için komut isteminde şunu yazın: net help share