Du kan avslutte deling av en mappe eller stasjon ved å bruke Delte mapper i MMC (Microsoft Management Console) snapin-modul eller ved å bruke en ledetekst.

Viktig!

Brukere som er koblet til en delt mappe blir frakoblet når du avslutter delingen. Brukere kan miste data hvis du uten varsel avslutter deling av en mappe som inneholder en åpen, delt fil. Hvis det mulig, bør du gi melding til brukerne før du avslutter deling av en mappe.

Avslutte deling av en mappe eller stasjon

Avslutte deling av en mappe ved å bruke Windows-grensesnittet
 1. Åpne Datamaskinbehandling.

 2. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 3. Klikk Systemverktøy i konsolltreet, klikk deretter Delte mapper, og Delte ressurser.

 4. I detaljruten høyreklikker du en delt mappe, og deretter Avslutt deling.

  Hvis du vil avslutte deling av flere filer, trykker du CTRL-tasten mens du klikker filnavnene, høyreklikker en av de valgte filene og klikker deretter Avslutt deling. Dette fjerner delt nettverkstilgang til de valgte filene.

Avslutte deling av en mappe ved å bruke Windows-grensesnittet
 1. Hvis du vil åpne et hevet ledetekstvindu, klikker du Start, velger Alle programmer, klikker Tilbehør, høyreklikker Ledetekst og klikker deretter Kjør som administrator.

 2. Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll vises, bekrefter du at den viste handlingen er den du ønsker, og deretter klikker du Ja.

 3. Skriv inn følgende:

  net share <sharename> /delete.

  Hvis du vil avslutte deling av en mappe kalt navn på delt ressurs, skriver du inn:

  net share myshare /delete

Verdi Beskrivelse

Net share

Oppretter, sletter eller viser delte ressurser.

<sharename>

Nettverksnavnet på den delte ressursen.

/delete

Avslutter delingen av mappen.

Obs!  

Hvis du vil vise hele syntaksen for denne kommandoen, skriver du ved ledeteksten: net help share