U kunt het delen van mappen of stations beëindigen via de MMC-module (Microsoft Management Console) Gedeelde mappen of via de opdrachtprompt.

Belangrijk

Wanneer u het delen van een map beëindigt, worden de verbindingen die gebruikers met deze map hebben, verbroken. Gebruikers kunnen gegevens verliezen als u het delen van mappen met geopende gedeelde bestanden zonder voorafgaande waarschuwing beëindigt. Waarschuw indien mogelijk gebruikers voordat u het delen van mappen beëindigt.

Het delen van mappen of stations beëindigen

Het delen van mappen beëindigen met de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Klik in de consolestructuur op Systeemwerkset, klik vervolgens op Gedeelde mappen en op Shares.

 4. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op een gedeelde map en klik op Delen beëindigen.

  Als u het delen van meerdere bestanden wilt beëindigen, houdt u CTRL ingedrukt en klikt u op de gewenste bestandsnamen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde bestanden en kies Delen beëindigen. De gedeelde netwerktoegang tot de geselecteerde bestanden wordt hiermee beëindigd.

Het delen van mappen stoppen met de opdrachtregel
 1. U opent een venster met verhoogde opdrachtpromptmogelijkheden als volgt: klik op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Typ het volgende:

  net share <sharename> /delete.

  Als u bijvoorbeeld het delen van de map mijnshare wilt beëindigen, typt u het volgende:

  net share myshare /delete

Waarde Beschrijving

Net share

Hiermee kunt u gedeelde mappen maken, verwijderen of weergeven.

<sharename>

De netwerknaam van de gedeelde map.

/delete

Hiermee wordt het delen van de map beëindigd.

Opmerking

U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht bekijken door het volgende te typen achter de opdrachtprompt: net help share

Aanvullende naslaginformatie