Met de cachefunctie van Gedeelde mappen kunnen gebruikers toegang krijgen tot gedeelde mappen, zelfs als ze offline werken en geen toegang tot het netwerk hebben. U kunt ook met Gedeelde mappen of Share- en opslagbeheer het onderdeel BranchCache op gedeelde bronnen inschakelen. Door dit onderdeel BranchCache in Windows® 7 of Windows Server 2008 R2 kunnen computers in filialen bestanden die vanuit deze gedeelde map zijn gedownload, in de cache opslaan en vervolgens de bestanden op een veilige manier doorgeven aan andere computers in het filiaal.

Ook kunt u met behulp van Groepsbeleid de functies Offlinebestanden en BranchCache configureren. Zie de Microsoft-website (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142412) voor een volledige lijst met de instellingen van groepsbeleid (pagina is mogelijk Engelstalig).

Belangrijk

Wanneer u een gedeelde map maakt, is de offlinebeschikbaarheid standaard ingeschakeld. Dit betekent dat beveiligde mappen kunnen worden opgeslagen op computers die mogelijk onvoldoende zijn beveiligd. Uit veiligheidsoverwegingen moet u gebruikers niet toestaan bestanden offline op te slaan. Staat u dat toch toe, dan kunt u het beste het besturingssysteemvolume versleutelen met Windows® BitLocker™-stationsversleuteling. Zie de pagina met de BitLocker-stationsversleuteling op de Microsoft-website (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141534) voor meer informatie (pagina is mogelijk Engelstalig).

Cacheopties instellen voor gedeelde mappen

Cacheopties voor gedeelde mappen instellen met de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Klik in de consolestructuur op Systeemwerkset, klik vervolgens op Gedeelde mappen en op Shares.

 4. Klik in het resultaatvenster met de rechtermuisknop op de gedeelde map en klik op Eigenschappen.

 5. Klik op het tabblad Algemeen op Offline-instellingen, configureer de opties voor de offlinebeschikbaarheid en klik vervolgens op OK.

Opties voor offlinebeschikbaarheid

Voor elke gedeelde map kunt u een van de volgende opties voor offlinebeschikbaarheid selecteren:

 • Alleen de bestanden en programma's die gebruikers opgeven, zullen offline beschikbaar zijn Dit is de standaardoptie bij het instellen van een gedeelde map. Wanneer deze optie wordt gekozen, zijn er standaard geen bestanden of programma's offline beschikbaar en bepalen de gebruikers tot welke bestanden en programma's ze toegang willen hebben wanneer ze niet zijn verbonden met het netwerk.

  • BranchCache inschakelen Door dit onderdeel kunnen computers in filialen bestanden die vanuit deze gedeelde map zijn gedownload, in de cache opslaan en vervolgens de bestanden op een veilige manier doorgeven aan andere computers in het filiaal. U kunt BranchCache alleen inschakelen als de functieservice BranchCache voor netwerkbestanden is geïnstalleerd.

 • Er zijn geen bestanden of programma's offline beschikbaar Met deze optie wordt het maken van kopieën van de bestanden en programma's in de gedeelde map door de functie Offlinebestanden op de clientcomputers verhinderd.

 • Alle bestanden en programma's die gebruikers vanaf de share openen zullen automatisch offline beschikbaar zijn. Wanneer een gebruiker naar de gedeelde map of het gedeelde volume gaat en hierop een bestand of programma opent, wordt het desbetreffende bestand of programma automatisch voor die gebruiker offline beschikbaar gesteld. Bestanden en programma's die automatisch offline beschikbaar worden gesteld, blijven in de cache Offlinebestanden staan en worden gesynchroniseerd met hun tegenhangers op de server totdat de cache vol is of de gebruiker bestanden verwijdert. Bestanden en programma's die niet worden geopend, worden niet offline beschikbaar gesteld.

  Als u het selectievakje Optimaliseren voor prestatie inschakelt, worden uitvoerbare bestanden (EXE, DLL) die vanaf de gedeelde map worden uitgevoerd door een clientcomputer, automatisch in de cache op de desbetreffende clientcomputer geplaatst. Wanneer de clientcomputer dezelfde uitvoerbare bestanden weer uitvoert, worden deze geopend vanuit de lokale cache in plaats vanuit de gedeelde map op de server.

  Opmerking

  Bestanden en programma's kunnen alleen automatisch in de cache worden geplaatst als de functie Offlinebestanden op de clientcomputer is ingeschakeld. De optie Optimaliseren voor prestatie heeft geen invloed op de werking van clientcomputers met Windows Vista of nieuwer.

Cacheopties voor gedeelde mappen instellen met de opdrachtregel
 1. U opent een venster met verhoogde opdrachtpromptmogelijkheden als volgt: klik op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Typ een van de volgende opdrachten om het cachegebruik voor deze gedeelde map op te geven:

  net share <sharename> /cache:manual
  net share <sharename> /cache:BranchCache
  net share <sharename> /cache:documents
  net share <sharename> /cache:programs
  net share <sharename> /cache:none

  Om gebruikers bijvoorbeeld toe te staan de documenten en programma's te identificeren die zij offline vanuit de gedeelde map 'myshare' willen opslaan, typt u het volgende:

  net share myshare /cache:manual

Waarde Beschrijving

Net share

Hiermee beheert u gedeelde mappen.

<sharename>

De naam van de gedeelde map.

/cache:manual

Hiermee kunnen gebruikers de documenten en programma's identificeren die ze offline willen opslaan. Dit komt overeen met de volgende optie in de Windows-interface: Alleen de bestanden en programma's die gebruikers opgeven, zullen offline beschikbaar zijn

/cache:BranchCache

Hiermee schakelt u BranchCache in en maakt u het handmatig in de cache opslaan van documenten in de gedeelde map mogelijk. Dit komt overeen met de volgende opties in de Windows-interface: BranchCache inschakelen en Alleen de bestanden en programma's die gebruikers opgeven, zullen offline beschikbaar zijn.

/cache:documents

Hiermee worden documenten automatisch offline opgeslagen. Dit komt overeen met de volgende optie in de Windows-interface: Alle bestanden en programma's die gebruikers vanaf de share openen zullen automatisch offline beschikbaar zijn.

/cache:programs

Hiermee worden documenten en programma's automatisch offline opgeslagen. Dit komt overeen met de volgende optie in de Windows-interface: Optimaliseren voor prestaties.

/cache:none

Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers documenten en programma's offline kunnen opslaan. Dit komt overeen met de volgende optie in de Windows-interface: Er zijn geen bestanden of programma's offline beschikbaar

Opmerkingen
 • U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht bekijken door het volgende te typen achter de opdrachtprompt: net help share
 • Als u informatie over een gedeelde map wilt weergeven, typt u: net share <sharename>