U kunt de verbinding van gebruikers met een gedeelde map verbreken met de MMC-module Gedeelde mappen of met de opdrachtprompt. U kunt de verbinding van gebruikers niet verbreken met Windows Verkenner.

Belangrijk

Gebruikers kunnen gegevens verliezen als u de verbinding verbreekt zonder voorafgaande waarschuwing. Breng gebruikers zo mogelijk op de hoogte voordat u de verbinding verbreekt.

De verbinding van een of meer gebruikers verbreken

De verbinding van een bepaalde gebruiker of alle gebruikers met een gedeelde map of gedeeld station verbreken met de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Klik in de consolestructuur op Systeemwerkset, klik vervolgens op Gedeelde mappen en op Sessies.

 4. Als u de verbinding van alle gebruikers wilt verbreken, klikt u in het menu Actie op Verbinding met alle sessies verbreken. Als u de verbinding van een bepaalde gebruiker wilt verbreken, klikt u in het deelvenster Details met de rechtermuisknop op de gebruikersnaam en klikt u vervolgens op Sessie sluiten.

De verbinding van een bepaalde gebruiker of alle gebruikers met een gedeelde map of gedeeld station verbreken met de opdrachtregel
 1. U opent een venster met verhoogde opdrachtpromptmogelijkheden als volgt: klik op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Typ het volgende:

  net session \\<computer> /delete

  Als u bijvoorbeeld de verbinding wilt verbreken van de gebruiker op de computer gebruiker_computer, die is verbonden met een gedeelde map die u beheert, typt u:

  net session \\user_computer /delete

Waarde Beschrijving

Net session

Hiermee kunt u een lijst weergeven van gebruikers die verbinding hebben met gedeelde mappen op de computer, of verbindingen van gebruikers verbreken.

\\<computer>

De naam van de computer die toegang heeft tot de gedeelde map.

/delete

Hiermee wordt de sessie beëindigd en worden alle open bestanden op de computer voor deze sessie gesloten. Als u \\computer weglaat, worden met deze opdracht de sessies op de lokale computer beëindigd.

Opmerking

U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht bekijken door het volgende te typen achter de opdrachtprompt: net help session

Aanvullende naslaginformatie