Du kan koppla bort användare från en delad mapp genom att använda MMC-snapin-modulen Delade mappar eller Kommandotolken. Det går inte att koppla från användare i Utforskaren.

Viktigt!

Användarna kan förlora data om de kopplas bort utan förvarning. Meddela dem om möjligt innan de kopplas bort.

Koppla från en eller flera användare

Koppla från en eller alla användare från en delad mapp eller enhet i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Sessioner.

 4. Koppla från alla användare genom att välja Koppla från alla sessionerÅtgärd-menyn. Du kan koppla från en särskild användare genom att högerklicka på användarnamnet i rutan Information och sedan välja Stäng session.

Koppla från en eller alla användare från en delad mapp eller enhet i Kommandotolken
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv:

  net session \\<computer> /delete

  Om du exempelvis vill koppla från en användare på datorn med namnet användarens_dator som har anslutit till en delad mapp som du hanterar, då skriver du:

  net session \\user_computer /delete

Värde Beskrivning

Net session

Listar eller kopplar bort användare som är anslutna till delade mappar på datorn.

\\<computer>

Namnet på datorn som är ansluten till den delade mappen.

/delete

Avslutar sessionen och stänger alla filer som har öppnats på datorn under sessionen. Om du inte anger \\computer avslutas sessionerna på den lokala datorn.

OBS

Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: net help session

Ytterligare referenser