Cachningsfunktionen i Delade mappar ser till att användarna har tillgång till delade mappar även om de arbetar offline och inte har tillgång till nätverket. Du kan också använda Delade mappar eller Hantering av resurser och lagring för att aktivera BranchCache på delade resurser. BranchCache-funktionen i Windows® 7 och Windows Server 2008 R2 gör det möjligt för datorer på ett filialkontor att cachelagra filer som hämtats från den delade mappen, och sedan säkert dela ut dem till andra datorer på kontoret.

Du kan också konfigurera offlinefiler och BranchCache med hjälp av en grupprincip. En komplett lista med grupprincipinställningar finns på Microsofts webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142412 (sidan kan vara på engelska)).

Viktigt!

När du skapar en delad mapp aktiveras offlinetillgänglighet som standard, vilket innebär att skyddade mappar kan lagras offline på potentiellt oskyddade datorer. För att öka säkerheten bör du inte låta användare lagra filer offline. Om du ändå vill göra det bör du överväga att kryptera operativsystemvolymen med Windows® BitLocker™-diskkryptering. Mer information finns på sidan om BitLocker-diskkryptering på Microsofts webbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141534 (sidan kan vara på engelska)).

Ange cachningsalternativ för en delad mapp

Ange cachningsalternativ för en delad mapp i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Resurser.

 4. Högerklicka på den delade mappen i resultatfönstret och välj Egenskaper.

 5. Klicka på Offlineinställningar på fliken Allmänt, konfigurera alternativen för offlinetillgänglighet och klicka på OK.

Alternativ för offlinetillgänglighet

Du kan välja ett av följande alternativ för offlinetillgänglighet för varje delad mapp:

 • Endast de filer och program som användare anger finns tillgängliga offline. Detta är standardalternativet när du konfigurerar en delad mapp. När du använder det här alternativet blir inga filer eller program tillgängliga offline som standard, och användare styr vilka filer och program de vill nå när de inte är anslutna till nätverket.

  • Aktivera BranchCache Gör att datorer på ett filialkontor kan cachelagra filer som hämtats från den delade mappen och sedan säkert dela ut dem till andra datorer på kontoret. Innan du kan aktivera BranchCache måste du installera rolltjänsten BranchCache för nätverksfiler med hjälp av Serverhanteraren.

 • Inga filer eller program från resursen finns tillgängliga offline. Detta alternativ blockerar Offlinefiler på klientdatorer från att göra kopior av filer och program på den delade mappen.

 • Alla filer och program som användare öppnar från resursen finns automatiskt tillgängliga offline. När en användare når den delade mappen eller volymen och öppnar en fil eller ett program i den, blir den filen eller det programmet automatiskt tillgängliga offline för den användaren. Filer och program som automatiskt görs tillgängliga offline lagras i cachen för offlinefiler och synkroniseras med versionen på servern tills cachen är full eller användaren tar bort filerna. Filer och program som inte är öppna finns inte tillgängliga offline.

  Om du markerar kryssrutan Optimera för prestanda, placeras de körbara filer (EXE, DLL) som körs på en klientdator från den delade mappen automatiskt i cacheminnet på klientdatorn. Nästa gång klientdatorn kör dessa körbara filer kommer den att använda sitt lokala cacheminne i stället för den delade mappen på servern.

  OBS

  Funktionen Offlinefiler måste vara aktiverad på klientdatorn för att filer och program automatiskt ska placeras i cacheminne. Alternativet Optimera för prestanda har ingen effekt på klientdatorer med Windows Vista eller nyare.

Ange cachningsalternativ för en delad mapp i Kommandotolken
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv något av följande kommandon om du vill ange cachningsalternativ för den delade mappen:

  net share <sharename> /cache:manual
  net share <sharename> /cache:BranchCache
  net share <sharename> /cache:documents
  net share <sharename> /cache:programs
  net share <sharename> /cache:none

  Om du till exempel vill ge användarna möjlighet att ange vilka dokument och program från den delade mappen minresurs som de vill lagra offline, skriver du:

  net share myshare /cache:manual

Värde Beskrivning

Net share

Hanterar delade mappar.

<sharename>

Namnet på den delade mappen.

/cache:manual

Ger användarna möjlighet att ange vilka dokument och program som de vill spara offline. Motsvarar följande alternativ i Windows-gränssnittet: Endast de filer och program som användare anger är tillgängliga offline.

/cache:BranchCache

Aktiverar BranchCache och manuell cachelagring av dokument på den delade mappen. Motsvarar följande alternativ i Windows-gränssnittet: Aktivera BranchCache och Endast de filer och program som användare anger är tillgängliga offline.

/cache:documents

Dokumenten lagras automatiskt offline. Motsvarar följande alternativ i Windows-gränssnittet: Alla filer och program som användare öppnar från resursen är automatiskt tillgängliga offline.

/cache:programs

Dokument och program lagras automatiskt offline. Motsvarar följande alternativ i Windows-gränssnittet: Optimerad för prestanda.

/cache:none

Användarna hindras från att lagra dokument och program offline. Motsvarar följande alternativ i Windows-gränssnittet: Inga filer eller program från resursen är tillgängliga offline.

Kommentarer
 • Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: net help share
 • Skriv så här om du vill visa information om en delad mapp: net share <sharename>