Du kan dela mappar och filer med andra i nätverket på flera olika sätt. Guiden Skapa en delad mapp hjälper dig att konfigurera en enkel delad mapp. Du kan även dela en mapp eller enhet från Kommandotolken.

Dela en mapp eller enhet

Dela en mapp eller enhet i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Resurser.

 4. Klicka på Ny resursÅtgärd-menyn.

 5. Följ anvisningarna i guiden Skapa en delad mapp och klicka sedan på Slutför.

Dela en mapp eller enhet i Kommandotolken
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv:

  net share <sharename=drive:path>

  Om du exempelvis vill dela en mapp som heter minresurs och som finns på enheten C på sökvägen \Användare\Mittnamn skriver du:

  net share myshare=C:\Users\Myname

Värde Beskrivning

Net share

Skapar, tar bort eller visar delade mappar.

<sharename>

Nätverksnamnet på den delade mappen.

<drive:path>

Den absoluta sökvägen till den delade mappen.

OBS

Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: net help share

Ytterligare referenser