U kunt op verschillende manieren mappen en bestanden met anderen delen via het netwerk. De wizard Gedeelde map maken helpt u met het maken van een gedeelde basismap. U kunt ook de opdrachtregelinterface gebruiken om een map of station te delen.

Een map of station delen

Een map of station delen met de Windows-interface
 1. Open Computerbeheer.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Klik in de consolestructuur op Systeemwerkset, klik vervolgens op Gedeelde mappen en op Shares.

 4. Klik in het menu Actie op Nieuwe share.

 5. Voer de stappen in de wizard Gedeelde map maken uit en klik op Voltooien.

Een map of station delen met de opdrachtregel
 1. U opent een venster met verhoogde opdrachtpromptmogelijkheden als volgt: klik op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Typ het volgende:

  net share <sharename=drive:path>

  Als u bijvoorbeeld de map mijnshare op station C met het pad \Gebruikers\Mijnnaam wilt delen, typt u:

  net share myshare=C:\Users\Myname

Waarde Beschrijving

Net share

Hiermee kunt u gedeelde mappen maken, verwijderen of weergeven.

<sharename>

De netwerknaam van de gedeelde map.

<drive:path>

Het absolute pad van de gedeelde map.

Opmerking

U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht bekijken door het volgende te typen achter de opdrachtprompt: net help share

Aanvullende naslaginformatie