Du kan stänga delade filer och/eller mappar med snapin-modulen Delade mappar MMC (Microsoft Management Console) eller med hjälp av Kommandotolken.

Viktigt!

Användare som är anslutna till en delad fil eller mapp frånkopplas när du stänger den. Användarna kan förlora data om du utan förvarning stänger en delad fil. Meddela dem om möjligt innan du stänger filer och kopplar från dem.

Stänga en öppen fil

Stänga eller öppna delad fil eller mapp med gränssnittet i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Öppna filer.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Stäng alla öppna filer och mappar på menyn Åtgärd genom att klicka på Koppla från alla öppna filer.

  • Stäng en specifik fil eller mapp i fönstret Resultat genom att högerklicka på fil- eller mappnamnet och klicka sedan på Stäng öppen fil.

  • Frånkoppla flera öppna filer och/eller mappar genom att trycka på CTRL samtidigt som du klickar på fil- och/eller mappnamnen, högerklickar på en eller flera av de markerade filerna och/eller mapparna och sedan klickar på Stäng öppen fil. Detta stänger de markerade filerna och/eller mapparna.

Stänga en öppen delad fil eller mapp med kommandorad
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv:

  net file <ID> /close

  Så här skriver du om du vill stänga den öppna filen minfils_id:

  net file myfile_id /close

Värde Beskrivning

Net file

Visar namnen på alla öppna delade filer och/eller mappar på en server och antalet fillås, om det finns sådana, på varje fil eller mapp.

<ID>

Dynamiskt tilldelat ID för delad fil och/eller mapp.

/close

Stänger den delade filen eller mappen och tar bort fillåsen. Skriv det här kommandot från den server där mappen delas.

Kommentarer
 • Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: net help file
 • Skriv net file för att se fil-ID för delad fil eller mapp.

Ytterligare referenser