Du kan dela mappar och filer med andra i nätverket, men du kan även dela hela hårddisken. Bättre kontroll får du genom att ange det maximala antalet användare som samtidigt får ansluta till den delade mappen.

Det maximala antalet användare som tillåts att ansluta till en delad mapp begränsas av licensvillkoren.

Begränsa antalet användare av en delad mapp

Begränsa antalet användare av en delad mapp i Windows
 1. Starta Datorhantering.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Klicka på Systemverktyg i konsolträdet, klicka på Delade mappar och klicka sedan på Resurser.

 4. Högerklicka på den delade mappen i informationsfönstret och välj Egenskaper.

 5. Ange det önskade antalet i avsnittet Antal användare på fliken Allmänt:

  • Klicka på Högsta tillåtna antal om du vill ange det maximala antalet.

  • Klicka på Tillåt följande antal användare om du vill ange ett antal och skriv sedan antalet användare i rutan.

Begränsa antalet användare av en delad mapp i Kommandotolken
 1. Om du vill öppna en kommandotolk med förhöjd behörighet klickar du på Start, pekar på Alla program, klickar på Tillbehör, högerklickar på Kommandotolken och klickar sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan Användarkontokontroll öppnas bekräftar du att du vill utföra den åtgärd som visas och klickar sedan på Ja.

 3. Skriv:

  net share <sharename> /users:<number>

  Om du exempelvis vill ange att maximalt tre användare får ansluta samtidigt till den delade mappen minresurs skriver du så här:

  net share myshare /users:3

Värde Beskrivning

Net share

Skapar, tar bort eller visar delade mappar.

<Sharename>

Nätverksnamnet på den delade mappen.

/users:<number>

Anger det maximala antalet användare som samtidigt får tillgång till den delade mappen.

OBS

Om du vill visa hela syntaxen för kommandot skriver du följande i Kommandotolken: net help share

Ytterligare referenser