Du kan afbryde brugernes forbindelse til en delt mappe eller et delt drev ved hjælp af MMC-snap-in'en (Microsoft Management Console) Delte mapper eller ved hjælp af en kommandoprompt. Du kan ikke afbryde brugernes forbindelse til en delt mappe eller et delt drev via Windows Stifinder.

Vigtigt!

Brugerne kan miste data, hvis du afbryder deres forbindelse til en delt mappe eller et delt drev uden først at give besked. Giv om muligt brugerne besked, før du afbryder deres forbindelse til en delt mappe eller et delt drev.

Afbryde en eller flere brugeres forbindelse til en delt mappe eller et delt drev

Sådan afbrydes en eller flere brugeres forbindelse til en delt mappe eller et delt drev ved hjælp af Windows-brugerfladen
 1. Åbn Computeradministration.

 2. Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti vises, skal du bekræfte, at den viste handling er den, du ønsker, og derefter klikke på Ja.

 3. Klik på Systemværktøjer i konsoltræet, klik på Delte mapper, og klik derefter på Sessioner.

 4. Klik på Afbryd alle brugere i menuen Handling, hvis du vil afbryde alle brugernes forbindelse til en delt mappe eller et delt drev. Hvis du vil afbryde en enkelt brugers forbindelse til en delt mappe eller et delt drev, skal du højreklikke på brugernavnet i ruden Detaljer og derefter klikke på Luk session.

Sådan afbrydes en eller flere brugeres forbindelse til en delt mappe eller et delt drev fra en kommandolinje
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, højreklik på Kommandoprompt, og klik derefter på Kør som administrator, hvis du vil åbne en øget kommandoprompt.

 2. Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti vises, skal du bekræfte, at den viste handling er den, du ønsker, og derefter klikke på Ja.

 3. Skriv følgende:

  net session \\<computer> /delete

  Hvis du f.eks. vil afbryde forbindelsen til en bruger på en computer med navnet user_computer, som har forbindelse til en delt mappe, du håndterer, skal du skrive følgende:

  net session \\user_computer /delete

Værdi Beskrivelse

Net session

Viser eller afbryder brugernes forbindelse til fælles mapper på computeren.

\\<computer>

Navnet på den computer, der har adgang til den delte mappe.

/delete

Afslutter sessionen og lukker alle åbne filer på computeren for den pågældende session. Hvis parameteren \\computer udelades, afslutter kommandoen sessionerne på den lokale computer.

Bemærk!

Skriv følgende ved kommandoprompten for at få vist hele kommandoens syntaks: net help session