באפשרותך לנתק משתמשים מתיקיה משותפת באמצעות יישום ה- Snap-in 'תיקיות משותפות' ב- Microsoft Management Console (MMC)‎ או באמצעות שורת הפקודה. אין באפשרותך לנתק משתמשים באמצעות סייר Windows.

חשוב

משתמשים עלולים לאבד נתונים אם הם מנותקים ללא אזהרה. כאשר הדבר אפשרי, הודע למשתמשים לפני שאתה מנתק אותם.

ניתוק משתמש או משתמשים

לשם ניתוק של משתמש או של כל המשתמשים מתיקיה או כונן משותפים באמצעות ממשק Windows
 1. פתח את 'ניהול מחשב'.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. בעץ המסוף, לחץ על כלי מערכת, לחץ על תיקיות משותפות ולאחר מכן לחץ על הפעלות.

 4. כדי לנתק את כל המשתמשים, בתפריט פעולה, לחץ על נתק את כל המשתמשים. כדי לנתק משתמש ספציפי, בחלונית פרטים לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המשתמש ולאחר מכן לחץ על סגור הפעלה.

לשם ניתוק של משתמש או של כל המשתמשים מתיקיה או כונן משותפים באמצעות שורת פקודה
 1. כדי לפתוח חלון שורת פקודה עם הרשאות מלאות, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, לחץ על עזרים, באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. הקלד:

  net session \\<computer> /delete

  לדוגמה, כדי לנתק משתמש במחשב הנקרא user_computer, המחובר לתיקיה משותפת שאתה מנהל, הקלד:

  net session \\user_computer /delete

‏‏ערך תיאור

Net session

פירוט או ניתוק של משתמשים המחוברים לתיקיות משותפות במחשב.

\\<computer>

שם המחשב הניגש לתיקיה המשותפת.

/delete

סיום ההפעלה וסגירה של כל הקבצים הפתוחים במחשב עבור ההפעלה. אם תשמיט את \\computer, הפקודה תסיים את ההפעלות במחשב המקומי.

הערה

כדי להציג את התחביר המלא עבור פקודה זו, בשורת הפקודה, הקלד: net help session