הרשאות שיתוף חלות על משתמשים המתחברים לתיקיה משותפת ברשת. הרשאות שיתוף אינן משפיעות על משתמשים הנכנסים באופן מקומי או נכנסים באמצעות 'שולחן עבודה מרוחק'.

כדי להגדיר הרשאות עבור משתמשים הנכנסים באופן מקומי או באמצעות 'שולחן עבודה מרוחק', השתמש באפשרויות בכרטיסיה אבטחה במקום בכרטיסיה הרשאות שיתוף. פעולה זו מגדירה הרשאות ברמת מערכת קבצי NTFS. אם הן הרשאות שיתוף והן הרשאות מערכת קבצים מוגדרות עבור תיקיה משותפת, ההרשאות המגבילות יותר יחולו בעת התחברות לתיקיה המשותפת.

לדוגמה, כדי להעניק גישת קריאה בתיקיה משותפת למשתמשים בתחום שלך, בכרטיסיה הרשאות שיתוף, הגדר הרשאות עבור הקבוצה Everyone כשליטה מלאה. בכרטיסיה אבטחה, ציין גישה מוגבלת יותר על-ידי הגדרת ההרשאות עבור הקבוצה Domain Users כגישת קריאה. התוצאה היא שמשתמש החבר בקבוצה Domain Users יקבל גישת קריאה בלבד לתיקיה המשותפת כאשר המשתמש מחובר באמצעות שיתוף ברשת, באמצעות 'שולחן עבודה מרוחק' או מחובר באופן מקומי.

באפשרותך להגדיר הרשאות ברמת מערכת הקבצים בשורת הפקודה באמצעות כלי מערכת ההפעלה iCacls.exe או Cacls.exe. הכלים פועלים רק באמצעי אחסון מסוג NTFS.

הערה

כדי לאפשר ספירה מבוססת גישה בתיקיה משותפת, עליך להשתמש בניהול שיתוף ואחסון. ספירה מבוססת גישה מאפשרת למשתמשים לראות רק את הקבצים והתיקיות שאליהם יש להם הרשאת גישה בתיקיה משותפת. לקבלת מידע נוסף, ראה https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141539 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

הגדרת הרשאות בתיקיות משותפות

לשם הגדרת הרשאות בתיקיה משותפת באמצעות ממשק Windows
 1. פתח את 'ניהול מחשב'.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. בעץ המסוף, לחץ על כלי מערכת, לחץ על תיקיות משותפות ולאחר מכן לחץ על מיקומים משותפים.

 4. בחלונית הפרטים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה המשותפת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 5. בכרטיסיה הרשאות שיתוף, הגדר את ההרשאות הרצויות:

  • כדי להקצות הרשאות עבור תיקיה משותפת למשתמש או לקבוצה, לחץ על הוסף. בתיבת הדו-שיח בחירת משתמשים, מחשבים או קבוצות, חפש או הקלד את שם המשתמש או הקבוצה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי לבטל גישה לתיקיה המשותפת, לחץ על הסר.

  • כדי להגדיר הרשאות בודדות עבור המשתמש או עבור הקבוצה, בהרשאות עבור קבוצה או משתמש, בחר באפשרות אפשר או מנע.

 6. כדי להגדיר הרשאות עבור קבצים או תיקיות אשר חלות על משתמשים הנכנסים למערכת באופן מקומי או באמצעות שירותי שולחן עבודה מרוחק, לחץ על הכרטיסיה אבטחה והגדר את ההרשאות המתאימות.

לשם ציון הרשאות קובץ עבור משתמש באמצעות שורת הפקודה
 1. כדי לפתוח חלון שורת פקודה עם הרשאות מלאות, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, לחץ על עזרים, באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

 2. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 3. כדי להגדיר הרשאות בודדות עבור משתמש או קבוצה, הקלד:

  cacls /G <user:permission>

  לדוגמה, כדי לציין הרשאות כתיבה עבור משתמש בעל שם המשתמש Monica בקובץ הנקרא ‎002.jpg‎, הקלד:

  cacls 002.jpg /G Monica:w
 4. כדי לבטל גישה לתיקיה המשותפת, הקלד:

  cacls /R <user>

  לדוגמה, כדי לבטל גישה לתיקיה המשותפת עבור משתמש בעל שם המשתמש Monica, הקלד:

  Cacls /R Monica

‏‏ערך תיאור

cacls

הצגה או שינוי של רשימות בקרת גישה (ACL) של קבצים.

/R

ביטול זכויות הגישה של המשתמש שצוין

/G

מתן זכויות גישה למשתמש שצוין

<user>

המשתמש או הקבוצה שזכויות הגישה שלהם מוגדרות.

<permission>

ההרשאה המוענקת למשתמש. הרשאה זו יכולה להיות אחת מהבאות:

 • N (ללא)

 • W (כתיבה)

 • C (שינוי)

 • F (שליטה מלאה)