Ingeschakeld: hiermee wordt aangegeven of deze identiteitsclaim is ingeschakeld. Schakel het selectievakje in om de identiteitsclaim in te schakelen. Schakel het selectievakje uit om de identiteitsclaim uit te schakelen.

LDAP-kenmerk: hier kunt u de naam van de LDAP-waarde (Lightweight Directory Access Protocol) invoeren van waaruit u deze identiteitsclaim voor gebruikers kunt vullen.

LDAP is een open netwerkprotocolstandaard die is ontwikkeld om toegang te bieden tot gedistribueerde mappen. LDAP biedt een mechanisme voor het zoeken en wijzigen van gegevens in een mapgegevensstructuur.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave