Povoleno - určuje, zda je tato deklarace identity povolena. Chcete-li deklaraci identity povolit, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li deklaraci identity zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Atribut LDAP - k dispozici je pole pro zadání názvu hodnoty protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), na jejímž základě můžete naplnit tuto deklaraci identity pro uživatele.

Protokol LDAP je otevřený standard síťového protokolu, který je navržen tak, aby poskytoval přístup k distribuovaným adresářům. Protokol LDAP poskytuje mechanismus pro dotazování a úpravy informací, který je umístěn v adresářovém stromu informací.

Další informace


Obsah