Povoleno - určuje, zda je tato vlastní deklarace povolena. Chcete-li povolit vlastní deklaraci, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li zakázat vlastní deklaraci, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Název deklarace - popisný název této deklarace.

Typ deklarace - zobrazuje název typu deklarace organizace.

Omezit auditování - určuje, zda je hodnota deklarace při jejím vytvoření nebo mapování auditována či sdílena.

Další informace


Obsah