Název deklarace - k dispozici je pole pro zadání názvu nové deklarace organizace.

Pole pro zadání názvu deklarace slouží k uvedení jiných informací o autorizaci, než jsou další typy deklarací. Musíte zadat pevnou sadu vlastních podtypů, například můžete název deklarace rozšířit zadáním detailů, jako jsou číslo zaměstnance, jméno a příjmení. Každý vlastní podtyp je samostatná správní jednotka pro naplnění a mapování deklarací. Hodnota deklarace specifického vlastního podtypu je individuální řetězec, který je vystaven koncové aplikaci.

Omezit auditování této deklarace - určuje, zda je hodnota deklarace při jejím vytvoření nebo mapování auditována či sdílena. Audit určuje název deklarace, ale hodnota deklarace je vynechána. Příkladem omezené deklarace je číslo sociálního zabezpečení.

Deklarace skupiny - tuto možnost vyberte, chcete-li, aby tato deklarace organizace byla typu Deklarace skupiny.

Vlastní deklarace - tuto možnost vyberte, chcete-li, aby tato deklarace organizace byla typu Vlastní deklarace.

Další informace


Obsah