Povolit toto úložiště účtů - určuje, zda je úložiště účtů služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) povoleno nebo zakázáno. Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte úložiště účtů služby AD LDS. Zrušením zaškrtnutí políčka úložiště účtů služby AD LDS zakážete.

Úložiště účtů slouží k přihlašování uživatele s pověřeními a k extrakci deklarací zabezpečení pro příslušného uživatele.

Zobrazovaný název - k dispozici je pole pro zadání popisného názvu úložiště účtů služby AD LDS.

URI - k dispozici je pole pro zadání identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier) úložiště účtů služby AD LDS. Identifikátor URI je kompaktní řetězec znaků, který slouží k identifikaci abstraktních nebo fyzických prostředků. Identifikátor URI se skládá z názvu schématu, za kterým následuje dvojtečka a dále data specifická pro určité schéma. Adresy URL (Uniform Resource Locator), jako http, ldap, gopher a ftp, jsou platné identifikátory URI a platné jsou i názvy URN (Uniform Resource Name), jako například urn:fed:název_společnosti. Můžete použít také vlastní formát identifikátoru URI, například fed://identity-sts.

Další informace


Obsah