Uzel Zásady důvěryhodnosti v modulu snap-in Služby AD FS (Active Directory Federation Services) představuje informace o konfiguraci zásad důvěryhodnosti, které jsou uloženy v souboru zásad důvěryhodnosti. Soubor zásad důvěryhodnosti je uložen ve formátu XML. Je vytvořen v průběhu instalace prvního federačního serveru ve federační serverové farmě. Cesta k souboru zásad důvěryhodnosti je konfigurována v místním souboru Web.config. Pokud je to možné, uložte soubor zásad důvěryhodnosti ve sdílené síťové složce, kde k ní mohou získat přístup všechny počítače ve farmě federovaných serverů.

Poznámka

Důrazně doporučujeme, abyste uzel Zásady důvěryhodnosti používali k úpravám informací o konfiguraci zásad důvěryhodnosti. Informace o konfiguraci zásad důvěryhodnosti nelze v souboru upravovat ručně.


Obsah