Služba FSP (Federation Service Proxy) je služba rolí služby AD FS (Active Directory Federation Services), kterou lze nainstalovat nezávisle na jiných službách rolí služby AD FS. Služba FSP (Federation Service Proxy) funguje jako proxy v hraniční síti (také známá jako demilitarizovaná zóna, extranet nebo chráněná podsíť) služby Federation Service. Po instalaci služby rolí FSP (Federation Service Proxy) v počítači se tento počítač stává proxy federačního serveru. V tomto počítači je v nabídce Nástroje pro správu také k dispozici modul snap-in Služba AD FS (Active Directory Federation Services). Další informace o modulu snap-in Služba AD FS (Active Directory Federation Services) naleznete v tématu Použití modulu snap-in Proxy služby AD FS (Active Directory Federation Services).

Proxy federačního serveru se účastní protokolu WS-F PRP (WS-Federation Passive Requestor Profile) tím, že za klienta komunikuje s chráněnou službou Federation Service. Když proxy federačního serveru chrání partnera poskytujícího účty, shromažďuje z klientů-prohlížečů informace o pověření uživatele. Když proxy federačního serveru chrání partnera poskytujícího prostředky, přenáší požadavky od webových aplikací a na tyto aplikace do služby Federation Service.

Proxy federačního serveru také ukládá soubory cookie protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) v klientských počítačích, když je třeba usnadnit metodu jednotného přihlášování (SSO). Proxy federačního serveru zapisuje všechny typy souborů cookie: soubory cookie pro ověření, soubory cookie partnerů poskytujících prostředky a soubory cookie pro odhlašování. Další informace o souborech cookie naleznete v tématu Principy souborů cookie používaných službou AD FS.


Obsah