Agent pracující s tokeny systému Windows a služba rolí FSP (Federation Service Proxy) požadují adresu URL (Uniform Resource Locator), která určuje umístění platného federačního serveru. Zadání adresy URL je nutné, aby pověření a tokeny mohly být úspěšně směrovány ze služby rolí na federační server za účelem zpracování.


Obsah