Agent używający tokenów systemu Windows oraz usługi ról serwera proxy usługi federacyjnej wymagają adresu URL (Uniform Resource Locator) określającego lokalizację prawidłowego serwera federacyjnego. Jest to konieczne, aby poświadczenia i tokeny mogły być pomyślnie przekazywane z usługi roli do serwera federacyjnego w celu przetworzenia.


Spis treści