Włączone - umożliwia określenie, czy wychodzące oświadczenie głównej nazwy użytkownika (UPN) jest włączone. Aby włączyć oświadczenie, należy zaznaczyć to pole. Aby wyłączyć oświadczenie, należy wyczyścić to pole.

Wyślij wszystkie sufiksy domeny - umożliwia określenie, że wszystkie sufiksy domeny mają być przekazywane.

Zamień wszystkie sufiksy domeny na - umożliwia określenie, że wszystkie sufiksy domeny mają być zamieniane, oraz udostępnia miejsce na wpisanie sufiksu domeny używanego do tych zamian.

Dodatkowe informacje


Spis treści