Aktiverat – Anger om det utgående UPN-anspråket (User Principal Name) är aktiverat. Om du vill aktivera anspråket markerar du kryssrutan. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera anspråket.

Skicka alla domänsuffix – Anger att alla domänsuffix ska skickas vidare.

Ersätt alla domänsuffix med – Anger att alla domänsuffix ska ersättas. Innehåller ett utrymme där du kan skriva ersättningsdomänsuffixet.

Ytterligare referenser


Innehåll