Aktiverat – Anger om det utgående anspråket för eget namn är aktiverat. Om du vill aktivera anspråket markerar du kryssrutan. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera anspråket.

Ytterligare referenser


Innehåll