Mer information om hur du planerar, designar och distribuerar AD FS (Active Directory Federation Services) i Windows Server 2008 finns i designguiden för AD FS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91898) och distributionsguiden för AD FS (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91899). Sidorna kan vara på engelska.


Innehåll