Chyba - určuje, zda se mají do protokolu událostí zapisovat události, které signalizují závažné problémy.

Upozornění - určuje, zda se mají do protokolu událostí zapisovat události, které nemusí být nutně závažné, ale mohou způsobit problémy v budoucnosti.

Informační - určuje, zda se mají do protokolu událostí zapisovat informativní události, například přesměrování adres URL (Uniform Resource Locator), ověřování tokenů nebo mapování deklarací.

Audit úspěšných provedení operací - určuje, zda bude zapsán audit zabezpečení při každém úspěšném ověření nebo změně zásad důvěryhodnosti provedené v této službě Federation Service. Do protokolu událostí se budou zapisovat všechny záznamy o úspěšných operacích. Kromě tohoto nastavení je nutné patřičně nakonfigurovat zásady auditování systému, aby přijímaly zápisy auditu do souboru Security log.

Audit neúspěšných provedení operací - určuje, zda bude zapsán audit zabezpečení při každém neúspěšném pokusu o změnu zásad důvěryhodnosti pro tuto službu Federation Service. Do souboru Security.log se budou zapisovat všechny záznamy o neúspěšných operacích.

Podrobné informace o úspěchu - určuje, zda se u úspěšných ověření bude zapisovat podrobný audit zabezpečení.

Podrobné informace o neúspěchu - určuje, zda se u neúspěšných ověření bude zapisovat podrobný audit zabezpečení.


Obsah