Identifikátor URI služby Federation Service - k dispozici je pole pro zadání identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier) služby Federation Service. Identifikátor URI je kompaktní řetězec znaků, který slouží k identifikaci abstraktních nebo fyzických prostředků. Můžete zadat libovolný identifikátor URI, včetně adres URL protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Konkrétně identifikátory URI, které zde konfigurujete, představují jedinečný název nebo umístění pro sféru, která používá hostitelské služby služby Federation Service (farma). Identifikátor URI se skládá z názvu schématu, za kterým následuje dvojtečka a dále data specifická pro určité schéma. Názvy URN (Uniform Resource Name), jako je ten v příkladu na této stránce vlastností, jsou platné identifikátory URI. Všechny adresy URL (Uniform Resource Locator), jako http, ldap, gopher a ftp, jsou také platné identifikátory URI. Můžete použít také vlastní formát identifikátoru URI, například fed://identity-sts.

Adresa URL koncového bodu služby Federation Service - k dispozici je pole pro zadání adresy URL koncového bodu služby Federation Service, na kterou budou organizace a aplikace partnera odesílat požadavky a odpovědi.

Verze zásad důvěryhodnosti - zobrazí číslo verze zásad důvěryhodnosti, které jednoznačně identifikuje tyto zásady důvěryhodnosti. Když je přijato upozornění na změnu souboru zásad důvěryhodnosti, znamená novější číslo verze pro ostatní servery ve federační farmě, že je třeba načíst novou verzi zásad důvěryhodnosti. Číslo verze zásad důvěryhodnosti se zvyšuje s každou aktualizací zásad důvěryhodnosti.


Obsah