Stránka přihlášení klienta - k dispozici je pole pro zadání názvu souboru ASPX webové stránky přihlášení klienta. Výchozí stránka přihlášení klienta, soubor Clientlogon.aspx, shromažďuje pověření uživatelského jména a hesla, ale může být upravena.

Stránka pro vyhledání partnera poskytujícího účty - k dispozici je pole pro zadání názvu souboru ASPX webové stránky vyhledání partnera poskytujícího účty. Pole stránky pro vyhledání partnera poskytujícího klientské účty komunikuje s klientem za účelem určení členství partnera poskytujícího účty klienta. Tato stránka může být nutná v návrzích federační služby, kde jsou služba Federation Service a proxy server služby Federation Service povoleny jako proxy server služby Federation Service prostředku. Výchozí stránka pro vyhledání partnera poskytujícího klientské účty je na serveru proxy služby Federation Service. Tuto stránku je možné přizpůsobit tak, aby obsahovala informace o značce nebo tak, aby vzhled stránky byl pro uživatele známý. Výchozí stránka pro vyhledání partnera poskytujícího klientské účty je Discoverclientrealm.aspx.

Stránka odhlášení klienta - k dispozici je pole pro zadání názvu souboru ASPX webové stránky odhlášení klienta. Webová stránka odhlášení klienta představuje uživatelské rozhraní (UI), pokud jsou odstraněny místní a cizí stavy ověřování. Výchozí webová stránka používá sekce iframe, aby partneři poskytující prostředky mohli vyčistit stav pro své služby. Zákazníci tuto stránku mohou upravit a umístit na tuto stránku svou vlastní značku a styl. Výchozí webová stránka odhlášení klienta je Signout.aspx. Webová stránka Signout.aspx odstraňuje soubory cookie relace uložené v mezipaměti klienta ze serverů k jedinému odhlášení.


Obsah