Přidat - kliknutím přidáte ověřovací certifikát partnera poskytujícího účty.

Poznámka

Partner poskytující účty vám musí odeslat ověřovací certifikát.

Odebrat - kliknutím odstraníte zvýrazněný certifikát ze seznamu ověřovacích certifikátů.

Poznámka

Poslední certifikát nemůžete odstranit, protože alespoň jeden certifikát musí být k dispozici.

Zobrazit - kliknutím zobrazíte popis zvýrazněného certifikátu v seznamu ověřovacích certifikátů.

Nastavení odvolání

Zkontrolovat koncový certifikát - tato možnost zkontroluje, zda byl koncový certifikát v řetězci certifikátů odvolán. Pokud vyberete tuto možnost, můžete dosáhnout zvýšení výkonu, protože stav odvolání je kontrolován pouze v seznamu odvolání certifikátů (CRL) spojeném s certifikační autoritou, která koncový certifikát vydala, nikoli ve všech seznamech odvolání certifikátů, které se nachází v řetězci certifikátů výše než certifikační autorita daného koncového certifikátu.

Upozornění

Tuto možnost vyberte, pokud důvěřujete certifikační autoritě, která koncový certifikát vydala.

Zkontrolovat koncový certifikát pouze v mezipaměti - tato možnost provede stejné akce jako možnost Zkontrolovat koncový certifikát, ale místo kontroly stavu odvolání přímo z certifikační autority, která koncový certifikát vydala, je provedena kontrola odvolání v seznamu odvolání certifikátů importovaném do úložiště místního počítače.

Poznámka

Pokud je tato možnost vybrána a časové razítko pro seznam odvolání certifikátů v úložišti místního počítače není aktuální, bude komunikace služby AD FS ukončena s chybou.

Zkontrolovat celý řetěz certifikátů - tato možnost zkontroluje stav odvolání ve všech certifikátech v řetězu včetně certifikátu v kořenovém adresáři. Ačkoli při většině kontrol odvolání je kontrola certifikátu v kořenovém adresáři vynechána, spustí se v tomto případě kontrola, zda nebyl certifikát v kořenovém adresáři odvolán.

Zkontrolovat celý řetěz certifikátů pouze v mezipaměti - tato možnost provede stejné akce jako možnost Zkontrolovat celý řetěz certifikátů, ale místo kontroly stavu odvolání přímo z certifikační autority, která certifikát v kořenovém adresáři vydala, je kontrola odvolání provedena v seznamu odvolání certifikátů importovaném do úložiště v místním počítači.

Poznámka

Pokud je tato možnost vybrána a časové razítko pro seznam odvolání certifikátů v úložišti místního počítače není aktuální, bude komunikace služby AD FS ukončena s chybou.

Zkontrolovat celý řetěz certifikátů kromě kořenového certifikátu - tato možnost zkontroluje stav odvolání u všech certifikátů v řetězu kromě kořenového certifikátu. Tato možnost je výchozím nastavením pro kontrolu odvolání ve službě AD FS.

Zkontrolovat celý řetěz kromě kořenového certifikátu pouze v mezipaměti - tato možnost provede stejné akce jako možnost Zkontrolovat celý řetěz certifikátů kromě kořenového certifikátu, ale místo kontroly stavu odvolání přímo z certifikačních autorit, které certifikáty vydaly, je kontrola provedena v seznamu odvolání certifikátů importovaných do úložiště místního počítače.

Poznámka

Pokud je tato možnost vybrána a časové razítko pro seznam odvolání certifikátů v úložišti místního počítače není aktuální, bude komunikace služby AD FS ukončena s chybou.


Obsah