Povoleno - určuje, zda partner poskytující účty zajišťuje příchozí hlavní názvy uživatelů (UPN). Toto políčko zaškrtněte v případě, že partner poskytující účty hlavní názvy uživatele zajišťuje. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud uvedený partner hlavní názvy uživatele nezajišťuje.

Přijmout všechny doménové přípony - určuje, že všechny doménové přípony jsou přijaty pro mapování k deklaraci hlavního názvu uživatele.

Zamítnout všechny doménové přípony - určuje, že všechny doménové přípony jsou odmítnuty pro mapování k deklaraci hlavního názvu uživatele.

Přijmout některé doménové přípony - určuje, že některé domény jsou přijímány pro mapování k deklaraci hlavního názvu uživatele. Chcete-li do seznamu přidat další domény, zadejte příslušné doménové přípony.

Další informace


Obsah