Povoleno - určuje, zda je povolena deklarace tohoto hlavního názvu uživatele (UPN). Chcete-li deklaraci hlavního názvu uživatele (UPN) povolit, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li deklaraci hlavního názvu uživatele (UPN) zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Název deklarace - popisný název této deklarace.

Typ deklarace - e-mail, hlavní název uživatele (UPN) a běžný název se označují jako typy deklarace identity. Pokud se v tokenu nachází více než jeden z těchto typů deklarace, jsou deklarace identity naplněny v následujícím pořadí:

  1. Hlavní název uživatele (UPN)

  2. E-mail

  3. Běžný název

Omezit auditování - určuje, zda je hodnota deklarace při jejím vytvoření nebo mapování auditována či sdílena.

Další odkazy


Obsah