Als u de eigenschappen wilt weergeven of wijzigen van een gegevensverzamelaarset die u hebt gemaakt, kunt u als volgt te werk gaan:

  • Schakel het selectievakje Eigenschappen van deze gegevensverzamelaarset openen in aan het eind van de wizard Gegevensverzamelaarset maken.

  • Klik met de rechtermuisknop op de naam van een gegevensverzamelaarset in de domeinstructuur van MMC of in het consolevenster, en klik in het snelmenu op Eigenschappen.

Tabblad Details

Algemeen

Op het tabblad Algemeen staan de beschrijving en trefwoorden die gekoppeld zijn aan de gegevensverzamelaarset. Als u de gegevensverzamelaarset hebt gemaakt op basis van een sjabloon met een beschrijving en trefwoorden, worden deze hier opgenomen. Als u een aangepaste gegevensverzamelaarset hebt gemaakt, kunt u hier gegevens toevoegen waarmee u deze later gemakkelijk kunt terugvinden. Ook kunt u hier meer informatie voor anderen opnemen als u de gegevensverzamelaarset als sjabloon exporteert.

U kunt wijzigen welke gebruiker de gegevensverzamelaarset zal Uitvoeren als door te klikken op Wijzigen… en een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Belangrijk

De gegevensverzamelaarset moet worden uitgevoerd als een gebruiker met beheerdersreferenties of als een lid van de groep Prestatielogboekgebruikers.

Opmerking

Als u de gegevensverzamelaarset zodanig hebt geconfigureerd dat deze wordt uitgevoerd als een gebruiker met referenties op een hoger niveau dan de momenteel aangemelde gebruiker, wordt u gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven van het account waarvoor de gegevensverzamelaarset is geconfigureerd, wanneer u de eigenschappen ervan wijzigt.

Map

Behalve dat u een basismap kunt definiëren waarin u gegevens voor gegevensverzamelaarsets kunt opslaan, kunt u één Onderliggende map of een Indeling van naam van onderliggende map maken door op de pijl rechts van het tekstinvoerveld te klikken. Bij Voorbeeld van map onder aan de pagina ziet u een real-time voorbeeld van de map en/of onderliggende map waar de gegevens voor gegevensverzamelaarsets worden opgeslagen.

Beveiliging

U kunt de machtigingen van groepen of gebruikers voor de gegevensverzamelaarset wijzigen door de naam van de groep of gebruiker te selecteren en vervolgens voor elk type machtiging het selectievakje Toestaan of Weigeren in te schakelen. Klik op de knop Geavanceerd als u typen machtiging wilt toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Opmerking

Deze machtigingswijzigingen, inclusief de wijzigingen in de sectie Geavanceerd, zijn alleen van toepassing op de gegevensverzamelaarset.

Plannen

Het tabblad Plannen bevat opties waarmee u kunt configureren wanneer het verzamelen van gegevens wordt gestart. Zie Gegevens plannen en beheren in Windows Prestatiemeter voor meer informatie. Op het tabblad Stop-voorwaarde kunt u configureren wanneer het verzamelen van gegevens moet worden beëindigd.

Stop-voorwaarde

U kunt één stop-voorwaarde of een combinatie van meerdere criteria gebruiken om het verzamelen van gegevens via een gegevensverzamelaarset automatisch te stoppen of opnieuw te starten.

Schakel de selectievakjes in om één of meer stop-voorwaarden te kiezen die u wilt toepassen op de gegevensverzamelaarset. Als op dit tabblad geen stop-voorwaarden worden geselecteerd, worden er gegevens verzameld vanaf het moment waarop de gegevensverzamelaarset wordt gestart (handmatig of automatisch), totdat deze handmatig wordt gestopt.

Via Totale duur kunt u ervoor zorgen dat de gegevensverzamelaarset stopt met het verzamelen van gegevens wanneer de geconfigureerde tijd is verstreken. De totale duur die u hier instelt, heeft voorrang op andere limieten die zijn ingesteld.

Limieten kunnen worden gebruikt in plaats van of naast de stop-voorwaarde die bij Totale duur is ingesteld.

Schakel het selectievakje in als u het verzamelen van de gegevensverzamelaarset automatisch opnieuw wilt laten starten wanneer de limieten voor duur, grootte of beide zijn bereikt. Wanneer automatisch herstarten wordt gebruikt in combinatie met de stop-voorwaarde Totale duur, worden de gegevens voor elke opgegeven periode of grootte verzameld in aparte logboekbestanden totdat de totale duur is bereikt.

Taak

Nadat het verzamelen door de gegevensverzamelaarset is voltooid, kunt u een WMI-taak (Windows Management Instrumentation) uitvoeren door deze opdracht in te voeren in het vak Deze geplande taak uitvoeren als de gegevensverzamelaarset stopt. Raadpleeg de documentatie over WMI-taken voor opties.