Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory służy do tworzenia nowych jednostek organizacyjnych i kontenerów lub zarządzania już istniejącymi.


Spis treści