Med hjälp av Active Directory – användare och datorer kan du skapa nya organisationsenheter och behållare och hantera befintliga organisationsenheter.


Innehåll