Można zainstalować lub odinstalować moduł specyficzny dla urządzenia (Device Specific Module, DSM) danego dostawcy za pośrednictwem apletu panelu sterowania wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO), o ile moduł ten nie ma własnego programu instalacyjnego.

Więcej informacji o instalowaniu modułu DSM danego dostawcy można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej zawartej w pakiecie instalacyjnym dostawcy modułu DSM.

Zobacz też