Aby zarządzać urządzeniami w ramach wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO), należy najpierw dodać identyfikator sprzętu odpowiadający urządzeniu, które ma być dodane do wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO).

Identyfikatory urządzeń sprzętowych, które są obecnie zarządzane przez wielościeżkowe wejście/wyjście (MPIO), można wyświetlić na karcie Wykrywanie obsługi wielu ścieżek. Możliwość wyświetlenia urządzenia zależy od identyfikatora sprzętu, który stanowi połączenie nazwy dostawcy i ciągu produktu odpowiadającego identyfikatorowi urządzenia znajdującego się na liście urządzeń obsługiwanych przez wielościeżkowe wejście/wyjście (MPIO). W czasie instalacji każdy moduł specyficzny dla urządzenia (DSM) określa ciąg produktu w swoim pliku inf.

Aby określić inne urządzenie z wielościeżkowym wejściem/wyjściem (MPIO), kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie obsługi wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO) wprowadź informacje o urządzeniu.

Uwaga

Identyfikatory dostawcy i produktu są dostarczane przez dostawcę magazynu i są specyficzne dla poszczególnych typów urządzeń.

Aby usunąć urządzenie, wybierz je z listy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Zobacz też